Политика за поверителност

               Политика за личните данни на СИКРИМА ТРАВЕЛ ЕООД

Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
I.Видове лични данни, предмет на тази политика:
1. Основни данни
⦁    Три имена;
⦁    Адрес
⦁    Телефон за връзка
⦁    Възраст.
2. Данни, които се предоставят при сключването на договор
Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на СИКРИМА ТРАВЕЛ ЕООД, за сключване на договор. Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях СИКРИМА ТРАВЕЛ   не може да сключи договора и да предостави туристическа услуга.Такива данни са:
⦁    Имена на потребителя;
⦁    Единен граждански номер (за български граждани);
⦁    Личен номер (за чуждестранни лица);
⦁    Адрес;
⦁    Данни от документ за самоличност.
3. Данни за договорите
Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които СИКРИМА ТРАВЕЛ   сключва с потребителите.Такива данни са:
⦁    Номер на договора и дата на сключване;
⦁    ачална дата на тръгване и продължителност;
⦁    Име на екскурзията
⦁    Категория хотел/и по екскурзията;
⦁    Вид транспорт;
⦁    База на изхранване;
⦁    Заплатени допълнителни услуги и тяхната обща стойност;
⦁    Заплатени медицински застраховки;
⦁    Подробна програма на екскурзията;
⦁    Обща сума на туристическия пакет;
⦁    Анулационни условия;
⦁    Права и задължения на страните

4. Данни за задълженията
Това са данни, свързани със задълженията на потребителите, произлизащи от договори, сключени със СИКРИМА ТРАВЕЛ  , и предоставени услуги:
⦁    Информация за издадени фактури –номер, дата, дължима сума, падеж и др.
5. Данни за плащанията
Данни, свързани с историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени със СИКРИМА ТРАВЕЛ .Такива данни са:
⦁    Дата на плащането;
⦁    Размер на плащането;
⦁    Място на плащането;
⦁    Начин на плащането (в брой, с банков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);
⦁    Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.
6. Данни за комуникация с потребителите
Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между СИКРИМА ТРАВЕЛ  и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги(в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).Такива данни са:
⦁    Данни за потребителя;
⦁    Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);
⦁    Вид на комуникацията –писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електронна поща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);
⦁    Дата на изпращане или получаване на комуникацията;
⦁    Информация, която съответната комуникация съдържа.
7. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на СИКРИМА ТРАВЕЛ . При посещение на интернет страницина СИКРИМА ТРАВЕЛ   автоматично се събират определени данни за посетителя и устройството му.Такива данни са:
⦁    IP адрес;
⦁    час и дата на посещение на интернет страницата;
⦁    устройството, което се използва, вкл. операционната му система;
⦁    приложение, което се използва за достъпване на страницата;
⦁    настройки на езика.
II. Принципи на обработка на личните данни
 СИКРИМА ТРАВЕЛ обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели.Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.СИКРИМА ТРАВЕЛ  съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката ими как ги обработва.Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели.
III. Начин на събиране на лични данни на потребителите
1.СИКРИМА ТРАВЕЛ   събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:
⦁    В преддоговорни отношения с тях –когато потребител изрази желание да сключи договор със СИКРИМА ТРАВЕЛ   за туристическа или друга услуга;
⦁    При сключването на договор за туристическа услуга със СИКРИМА ТРАВЕЛ   ;
⦁    При сключването на други договори със СИКРИМА ТРАВЕЛ  ;
⦁    При закупуване на ваучери-подарък със изрично съгласиеот закупуващия;
⦁    При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между  СИКРИМА ТРАВЕЛ и потребителите.
2. СИКРИМА ТРАВЕЛ  събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случай
⦁    При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване)
3. Данни, които се генерират и събират автоматично
При посещение на интернет сайтове на СИКРИМА ТРАВЕЛ  автоматично се събира определена информация, която включва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език на операционната система.

 

Какво предлагаме

Самолетни билети

Самолетни билети от и за цял свят по редовни и чартърни полети, както и билети за нискотарифните авиокомпании.

Хотелско настаняване

От хостел до бутиков хотел.Ние ще намерим най-изгодното за Вас предложение, отговарящо на Вашите изисквания.

Круизи

Круизи по цял свят на най-добри цени в реално време.

Коли под наем

Изгоден рент-а-кар.